სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია

ვენეციის კომისიის დელეგაციის წევრების ვიზიტი საქართველოში

10:00  საქართველოს საკონსტიტუციო კომისიის  თავმჯდომარის, ირაკლი კობახიძის,  საკონსტიტუციო კომისიის მდივნის, თამარ ჩუგოშვილის და  და პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტის უფროსის, ნიკოლოზ სამხარაძის შეხვედრა ვენეციის კომისიის დელეგაციის წევრებთან 

პარლამენტის თავმჯდომარის სათათბირო ოთახი, B კორპუსი, მეორე სართული

12:10  სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების,სასამართლო ხელისუფლების, საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულისა და ზოგადი და გარდამავალი დებულებების საკითხთა სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ვენეციის კომისიის დელეგაციის წევრებთან 

თბილისი, დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზი

14:00  საქართველოს საკონსტიტუციო კომისიის  თავმჯდომარის, ირაკლი კობახიძის შეხვედრა ბიზნესსექტორის წარმომადგენლებთანსაკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით

სასტუმროთბილისი მერიოტი

15:00  სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული მოწყობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხთა სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ვენეციის კომისიის

თბილისი, დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზი (B კორპუსი, II სართული, ბიუროს ოთახი)

16:10  სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს მთავრობისა და თავდაცვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ვენეციის კომისიის დელეგაციის წევრებთან

თბილისი, დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზი (B კორპუსი, II სართული, ბიუროს ოთახი)

17:20  სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის საქართველოს პარლამენტის, ფინანსებისა და კონტროლის და საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ვენეციის კომისიის დელეგაციის წევრებთან

თბილისი, დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზი (B კორპუსი, II სართული, ბიუროს ოთახი)