სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია

ფოტო გალერეა

17.11.207 კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვა, ქუთაისი, 2017 წლის 17 ნოემბერი


25.05.2017 კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვა, ყაზბეგი

25.05.2017 კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვა, მესტია

24.05.2017 კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვა, კასპი

24.05.2017 კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვა, ოზურგეთი

23.05.2017 საქართველოს პარლამენტის წევრები, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, მთავრობის საპარლამენტო მდივანი, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ექსპერტები, ბერლინი

22.05.2017 კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვა, სიღნაღი

22.05.2017 კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვა, ხულო

19.05.2017 კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვა, სამტრედია

18.05.2017 კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვა, ზესტაფონი

14.05.2017 კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვა, რუსთავი

13.05.2017 კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვა, მცხეთა

12.05.2017 კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვა, თელავი

11.05.2017 კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვა, გორი

10.05.2017 კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვა, ახალციხე

09.05.2017 კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვა, ზუგდიდი

08.05.2017 კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვა, ბათუმი

07.05.2017 კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვა, ჩოხატაური

06.05.2017 კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვა, ამბროლაური

05.05.2017 კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიამ მუშაობა დაიწყო (ქუთაისი)

22.04.2017 სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის დასკვნითი სხდომა

18.04.2017 ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების, სასამართლო ხელისუფლების, საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულისა და ზოგადი და გარდამავალი დებულებების საკითხთა სამუშაო ჯგუფის მესამე ეტაპის ბოლო შეხვედრა 

13.04.2017 საქართველოს პარლამენტის, ფინანსებისა და კონტროლის და საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფის და საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს მთავრობისა და თავდაცვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფის მორიგი გაერთიანებული სხდომა

12.04.2017 ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების, სასამართლო ხელისუფლების, საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულისა და ზოგადი და გარდამავალი დებულებების საკითხთა სამუშაო ჯგუფი მესამე ეტაპის შეხვედრები

11.04.2017 საქართველოს პარლამენტის, ფინანსებისა და კონტროლის და საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფის და საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს მთავრობისა და თავდაცვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფის მორიგი გაერთიანებული სხდომა

10.04.2017 ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების, სასამართლო ხელისუფლების, საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულისა და ზოგადი და გარდამავალი დებულებების საკითხთა სამუშაო ჯგუფის მესამე, დასკვნითი სხდომა

08.04.2017 ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხთა სამუშაო ჯგუფის დასკვნითი, მესამე ეტაპის შეხვედრა

30.03.2017 ვენეციის კომისიის დელეგაციის წევრების ვიზიტი საქართველოში

29.03.2017 საერთაშორისო კონფერენცია "საკონსტიტუციო რეფორმა საქართველოში" 

28.03.2017 საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრები საქართველოში ვიზიტით მყოფ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრებს შეხვდნენ

17.03.2017 ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების, სასამართლო ხელისუფლების, საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულისა და ზოგადი და გარდამავალი დებულებების საკითხთა სამუშაო ჯგუფის მეორე ეტაპის შეხვედრების მესამე სხდომა

16.03.2017 საქართველოს პარლამენტის, ფინანსებისა და კონტროლის და საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფის და საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს მთავრობისა და თავდაცვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფის გაერთიანებული სხდომა

15.03.2017 ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების, სასამართლო ხელისუფლების, საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულისა და ზოგადი და გარდამავალი დებულებების საკითხთა სამუშაო ჯგუფის მეორე რაუნდის შეხვედრა

  04.03.2017 საქართველოს პარლამენტის, ფინანსებისა და კონტროლის და საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფის და საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს მთავრობისა და თავდაცვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფის გაერთიანებული სხდომა

02.03.2017 საქართველოს პარლამენტის, ფინანსებისა და კონტროლის და საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფის და საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს მთავრობისა და თავდაცვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფის გაერთიანებული სხდომა

01.03.2017 ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული მოწყობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხთა სამუშაო ჯგუფის სხდომა

28.02.2017 ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების, სასამართლო ხელისუფლების, საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულისა და ზოგადი და გარდამავალი დებულებების საკითხთა სამუშაო ჯგუფის მეორე ეტაპის შეხვედრა

17.02.2017 საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს მთავრობისა და თავდაცვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფის მესამე სხდომა

16.02.2017 საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს მთავრობისა და თავდაცვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფის მეორე სხდომა 

14.02.2017 საქართველოს პარლამენტის, ფინანსებისა და კონტროლის და საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფის მეორე სხდომა

13.02.2017 ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების, სასამართლო ხელისუფლების, საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულისა და ზოგადი და გარდამავალი დებულებების საკითხთა სამუშაო ჯგუფის მესამე სხდომა

28.01.2017 საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს მთავრობისა და თავდაცვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფის პირველი სხდომა 

27.01.2017 საქართველოს პარლამენტის, ფინანსებისა და კონტროლის და საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფის პირველი სხდომა 

26.01.2017 ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების, სასამართლო ხელისუფლების, საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულისა და ზოგადი და გარდამავალი დებულებების საკითხთა სამუშაო ჯგუფის მეორე სხდომა  

23.01.2017 ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული მოწყობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხთა სამუშაო ჯგუფის სხდომა  

21.01.2017 ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების, სასამართლო ხელისუფლების, საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულისა და ზოგადი და გარდამავალი დებულებების საკითხთა სამუშაო ჯგუფის პირველი სხდომა

20.01.2017 ვენეციის კომისიის დელეგაციის ვიზიტი 

24.12.2016 სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის პირველი სხდომა