სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია

კონსტიტუციური კანონის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვა (5.05.17-15.05.17)

            კონსტიტუციური კანონის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვის
             გ ა ნ რ ი გ ი (5.05.17-15.05.17)