სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია

კონსტიტუციური კანონის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვა (29-30 მაისი)

            კონსტიტუციური კანონის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვის
            გ ა ნ რ ი გ ი
           
           თბილისი, 2017 წლის 29-30 მაისი