სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია

კონსტიტუციური კანონის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვა (18.05.17-30.05.17)

კონსტიტუციური კანონის პროექტის საყოველთაო-სახალხო განხილვის (II ეტაპი)
                                                                                                                  
გ ა ნ რ ი გ ი (18.05.17-30.05.17)