სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია

სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის - ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების, სასამართლო ხელისუფლების, საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულის, ზოგადი და გარდამავალი დებულებების საკითხთა სამუშაო ჯგუფის სხდომა

18 აპრილი (15:00) სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის - ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების, სასამართლო ხელისუფლების, საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულის, ზოგადი და გარდამავალი დებულებების საკითხთა სამუშაო ჯგუფის სხდომა

 სხდომა გაიმართება ქ. თბილისში, საქართველოს პარლამენტის სასახლეში  (რუსთაველის გამზ. 8, B კორპუსი, მე-2 სართული, ბიუროს სხდომათა დარბაზი).